درخواست مکان مهد کودک

اگر میخواهید فرزندان خود را در یک مهد کودک در توبینگن ثبت نام کنید، باید این کار را تا پایان فوریه ۲۰۲۱ انجام دهید. سال مهدکودک از سپتامبر آغاز می شود. تا زمانی که والدین مجبور به قبول مکان باشند، در تأییدیه ذکر شده است. اطلاعات دقیق مربوط به مراقبت های روزانه در توبینگن

(https://www.tuebingen.de/158.html)

و مراحل ثبت نام

http://www.tübingen.de/23418.html)

در اینترنت وجود دارد. در آنجا همچنین میتوانید برای یک مکان در مراقبت روزانه شهری یا خصوصی ثبت نام کنید و یا یک فرم کاغذی بارگیری کنید. اداره ثبت احوال مراقبت از کودکان

مسئول اعطاى مکان های مهدکودک است: در

Fruchtschranne 5، 72070 Tübingen

070712041456

 zak@tuebingen.de

tun21012601

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 28.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 738 total views,  2 views today

Related posts