در اینجا به استرس کرونا كمك مى شود

زندگی روزمره محدود است، تماس ها کاهش می یابد. همیشه نگران گزارش های جدید در مورد ویروس کرونا میباشيد. بسیاری از نگرانی ها در مورد آینده خود بوده و برخی از آنها در قرنطینه میباشند. برای همه این موارد، وبسایت کشور دارای راهنمایی و شماره تلفن از سازمان های کمک رسانی را در دسترس شما قرار داده است

شما میتوانید ٢٤ ساعته همیشه رایگان در تماس شوید. شماره ها برای نگرانی کرونا

٠٨٠٠١١١٠١١١ و ١١١٠٢٢٢

شماره برای افسرده گی ها

٠٨٠٠٣٣٤٤٥٣٣

والدین با سؤال در مورد تربیت میتوانند به طور ناشناس با انجمن „مقابله با غم و اندوه“ تماس بگیرند:

٠٨٠٠١١١٠٥٥٠

آدرس الكترونيكى

www.jugendnotmail.de

www.youthlife-line.dehttps://www.youth-life-line.de/

انجمن „مقابله با غم و اندوه“ به کودکان و جوانان تحت شماره ١١٦١١١

کمک می کند. زنان میتوانند از طریق شماره

٠٨٠٠١١٦٠١٦

برای خشونت خانگی کمک رایگان دریافت کنند

https://psychologische-coronahilfe.de/.

ادرس های الکترونيکی بالا برای کمک برای همه سنین بوده از افراد مسن گرفته الا کودکان و متعلمین میباشد

tun21033110

Per Telefon gibt es viele Hilfsangebote. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 1,834 total views,  2 views today

Related posts