در جنگل مراقب باشید: شاخه ها می شکنند، درختان میتوانند سقوط كنند

افراد براى پیاده روى فعلاً نباید به جنگل بروند، یا حداقل باید در مسیرهاى اصلى بمانند و به مناطق ممنوع وارد نشوند. این همان چیزی است که اداره جنگلداریمنطقه توبینگن میخواهد. دلیل: برفی که تا کنون باریده بسیار خیس و سنگین است. به دلیل دمای پایین هوا، آن ها روى شاخه های درختان یخ زده اند. اگر برفزیاد روی شاخه ها یا نوک درختان وجود داشته باشد، آنها میشکنند. به دلیل برف سنگین، حتی درختان نیز ممکن است ریزش کنند و – همانطور که در جنوببادن-وورتمبرگ اتفاق افتاده است – افرادی که راه می روند میتوانند کشته شوند یا در زیرآنها دفن شوند.

tun21011501

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 30.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,101 total views,  2 views today

Related posts