در دانشگاه های بادن-وورتمبرگ: نیاز به ماسک دائمی

در بادن-وورتمبرگ، اکنون افراد زیادی به ویروس کرونا آلوده شده اند که دولت فدرال برای محافظت در برابر شیوع بیشتر اقداماتی انجام داده است. این موارد از دوشنبه نوزدهم اکتبر اعمال می شود. بر این اساس، دانشجویان و مدرسین دانشگاه ها اکنون باید برای دوره های آموزشی خود ماسک استفاده کنند. ماسک راحتی وقتی نشسته اید نیز باید استفاده کنید. این تصمیم توسط دولت فدرال در تاریخ ۱۸ اکتبر گرفته شد. آییننامه پنجم است که میتواند آیین نامه کرونا را تغییر دهد. این امر در آیین نامه ویژه کرونا برای آمار و هنر بیان شده است. مطابق با مصوبه ایالت، منطقه توبینگن دستور العمل عمومی خود را در ۱۷ اکتبر به حالت تعلیق درآورد. مقررات آیین نامه کرونا در منطقه نیز اعمال می شود

tun102006

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 04.07.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 776 total views,  1 views today

Related posts