در سراسر بادن-وورتمبرگ فقط 10 نفر مجاز به جشن خصوصی با هم را دارند

در بادن-وورتمبرگ، اکنون بسیاری از مردم به ویروس کرونا مبتلا شده اند که دولت ایالتی اقداماتی را برای محافظت در برابر گسترش بیشتر انجام داده است. از دوشنبه ١٩ ماه اکتبر قابل تطبیق میباشد بنابراین جلسات خصوصی به طور کلی به حداکثر ده شرکت کننده در سراسر بادن-وورتمبرگ محدود می شود. افراد بیشتری ممکن است تنها در صورتی به شكل خصوصی گرد هم بیایند که فقط به دو خانوار تعلق داشته باشند یا عضو یک خانواده باشند. این توسط دولت ایالتی در تاریخ ١٨ اکتبر تصمیم گرفته شد. در آیین نامه پنجم اصلاح آیین نامه کرونا آمده است. بر اساس فرمان این استان، شهرستان توبینگن فرمان عمومی ۱۷ اکتبرخود را لغو کرده است. مقررات فرمان کرونا کشور نیز در این شهرستان قابل تطبیق میباشد

tun102003

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 25.06.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 556 total views,  2 views today

Related posts