دولت در ماه آگوست به ازای هر کودک ۱۰۰ یورو پرداخت می کند

همه گیری کرونا زندگی کودکان و نوجوانان را محدود کرده است. بوندستاگ به منظور کم کردن عواقب بد کرونا تا حدودی، در مورد بونوس برای اوقات فراغت کودکان تصمیم گرفته است. خانواده هایی که درآمد بسیار کمی دارند، به ازای هر کودک یکبار ۱۰۰ یورو دریافت می کنند. این پول قرار است در ماه آگوست پرداخت شود. مبلغ ۱۰۰ یورو میتواند برای فعالیتهای ورزشى و اوقات فراغت استفاده شود. اين خبر را وزارت امور خانواده فدرال در پیامی نوشته است. خانواده هایی که تحت قانون مزایای پناهجویان در آگوست ۲۰۲۱ از مزایای فرزند، مزایای مسکن، امنیت اساسی حمایت می شوند، از این بونوس برخوردار می شوند. این پاداش معمولاً به طور خودکار توسط صندوق خانواده و اداره کار و فدرال پرداخت می شود، و این موضوع بدون درخواست انجام می شود. خانواده هایی که فقط کمک هزینه مسکن دریافت می کنند و کمک هزینه فرزند ندارند و خانواده هایی که از کمک های اجتماعی بهره مند می شوند، باید از صندوق خانواده به صورت غیر رسمی برای دریافت پاداش اقدام کنند

tun21061507

Viele Kinder verbringen ihre Freizeit auf Spielplätzen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Nora Stöber.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 5,560 total views,  2 views today

Related posts