دولدونگ برای اشتغال چشم اندازی را ارائه میدهد

‎از اول ژانویه سال ۲۰۲۰، تحت شرایط خاصی دریافت دولدونگ به منظور اشتغال امکان پذیر است. این هدف به منظور حمایت از کارمندانی که به مدت طولانی کار کرده اند دولدونگ کاری با چشم انداز بلند مدت برای حفظ ایشان در برابر اخراج در نظر گرفته شده است. با این وجود، شرایطی مانند کارت شناسایی و بیمه اجتماعی و همچنین کار تمام وقت برای حداقل ۱۸ ماه به این ضمیمه است. علاوه بر این، شما باید حداقل ۱۲ماه از مخارج زندگی خود مطمئن باشید.‎ با دولدونگ کاری، فرصتی برای افراد با اقامت کوتاه مدت امکان پذیراست که تاکنون به عنوان پناهجو شناخته نشده اند. برای استخدام همچنین میتواند خانواده شخصی را که برای کار درخواست می کند تحت تأثیر قرار دهد. اگر شغل از دست برود، تهدید به خاتمه اقامت کوتاه مدت نیز وجود دارد. هر کسی که به دولدونگ کاری علاقه مند است، قطعاً باید از مشاوره استفاده کند. اطلاعات بیشتردر یک فیلم از هندبوک آلمان و در آگهی های اطلاعاتی زیر به آلمانی و عربی موجود است

https://www.youtube.com/watch 

؟v=FGYpWuHUWL8&feature=youtu.be

‎آلمانی

https://www.berlin.de/lb/intmig/_assets/themen/recht-praktisch-erklaert/infopapier-3_beschaeftigungsduldung.pdf 

‎عربی

https://www.berlin.de/lb/intmig/_assets/themen/recht-praktisch-erklaert/migrationspaket/infopapier-3_beschaeftigungsduldung_ar.pdf 

tun21021604

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,312 total views,  2 views today

Related posts