دو وبسایت، تصاویری از موریا را نشان می دهند

تصاویر موریا و دیگر اردوگاه های پناهندگان در جزیره لسبوس یونان به ندرت در دسترس عموم قرار میگیرد،„ زیرا روزنامه نگاران و عکاسان از اردوگاه موریا محروم شده اند و کارکنان سازمان های غیر دولتی نیز اجازه عکس گرفتن ندارند. اين را موزه جهان در وین نوشته. در اردوگاه پناهندگان کاراتپه نیز که اکثریت ساکنان اردوگاه موریا پساز آتش سوزی در سپتامبر ۲۰۳۰ به آنجا منتقل شدند، نمایندگان رسانه ها هنوز اجازه ورود به نمایشگاه ویژه رایگان را ندارند.“ در آنجا تصاویری از موریانشان داده شده است که توسط پناهندگان اردوگاه امیر، علی و مصطفی و همچنین قوطیبه سوری درپروژه عکاسی „اکنون مرا موریا می بینی“ گرفته شده و در اینستاگرام منتشر شده است. „نام کامل آنها برای حفاظت از هویت آنها ذکر نشده است. موزه می نویسد که پناهندگان با عکس های خود میخواهند زندگی در اردوگاه های لسبوس را به ثبت برسانند و بدین ترتیب توجه را به اوضاع بشردوستانه گاهی ویرانگر در محل جلب کنند. عکاسان همچنین متن تصاویر را نوشته اند.“ عکسها رامی توانید در آدرس زیر مشاهده کنید

Now you see me Moria | Weltmuseum Wien

آنها را میتوانید در صفحه اصلی پروژه نیز مشاهده کنید

Now You See Me Moria –Gallery

 

 

000856_Moria_pdf2

Poster von Ellise Lise aus Österreich im Projekt „Now you see me Moria“:
„A DIFFERENT KIND OF LOCKDOWN“.

همچنین پوسترهایی در معرض دید شما قرار دارد که از عکس های پروژه در سراسر جهان ایجاد شده است توجه و همبستگی با موریا. تاد ریگوس، عکاس ۲۴ ساله و حرفه ای یونانی نیز مجموعه ای از عکسهای موریا را تحت عنوان

Todd Rigos

 در صفحه اصلی خود ارائه می دهد

Todd Rigos —Afloat

او با این تصاویر و شعار „در تلاش برای انجام اقدامات و با کارهای من در جهان تغییر ایجاد کنم“. میخواهد زندگی پناهندگان را بهتر کند

tun21100802

Ausschnitt aus dem Poster von Ellise Lise aus Österreich im Projekt „Now you see me Moria“: „A DIFFERENT KIND OF LOCKDOWN“.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,884 total views,  2 views today

Related posts