دکتر سیف آفات: هیچ یک از واکسن ها ژن را تغییر نمی دهند

شایعه ای که واکسن های کرونا باعث تغییر ژن می شود، دکتر سیف آفات اغلب در مرکز واکسیناسیون کرونامیشوند. چیزی که مردم بیشتر از آن می ترسند این است که این واکسن می تواند باعث سرطان شود. رادیولوژیست در سال ۲۰۰۴ از عراق به آلمان آمد و در حال حاضر به عنوان پزشک واکسیناسیون در مرکزواکسیناسیون در منطقه توبینگن کار می کند. وی در یک مصاحبه ویدیویی با تونیوز اینترنشنال، اشاره کرد کههیچ مطالعه ای چنین تغییراتی را نشان نداده است. هنگامی که در ژانویه واکسینه شد، اصلاً نگران نبود: „منبه علم اعتماد دارم.“ او قبلاً به کارهای علمی نگاه کرده بود و „کاملاً مطمئن بود“ از اعداد و دانش پشت آناطمینان داشت. بسیاری از همکاران او نیز واکسن زده اند و میگویند „همه ما خوب هستیم“. آفات دانشمنداست و از این نظر اظهارات خود را در مورد واکسن کرونا مانند سایر واکسن ها محدود می کند: „اکنون چهاتفاقی می افتد طی دو یا سه سال نمی توان پیش بینی کرد.“ اما او با اطمینان میگوید، که این واکسنهابسیار ایمن هستند

برای دیدن فیلمهای تونیوز اینتر نشنال اینجا را کلیک کنید

https://www.youtube.com/channel/UC75yk8pmk_r3dSxYh6R6krg

مصاحبه ولفگانگ سانوالد با دکتر سیف آفات در ۴ مه ۲۰۲۱

…۴

tun21050504

Spritzen werden mit Impfstoff befüllt. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 4,674 total views,  2 views today

Related posts