راهنمايى تلفنى سوء استفاده جنسی

e.V N.I.N.A. خط تلفن سوء استفاده جنسی

مشاوره و کمک ناشناس برای افراد آسیب دیده و نگران ارائه می دهد. هرکسی که در دوران کودکی یا نوجوانی خود سوء استفاده جنسی را تجربه کرده باشد یا در حال حاضر تحت تأثیر آن قرار گرفته باشد، در اینجا پشتیبانی می شود. هر گونه سئوال در مورد سوء استفاده جنسی و کودک آزاری را میتوانید در اینجا مطرح کنید. شماره تلفن: ٠٨٠٠٤٤٥٥٥٣٠

تماس میتواند به صورت کتبی از طریق آدرس ایمیل زیر انجام شود

beratung@hilfetelefon-missbrauch.de

اطلاعات بيشتر در

https://nina-info.de

tun21020905

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 07.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,647 total views,  2 views today

Related posts