راهنمایی برای زندگی روزمره

مرکز مصرف کننده (Verbraucherzentrale) پشتیبانی از زندگی روزمره را ارائه می دهد. یازده چک لیست در زمینه های مختلف زندگی، مانند مسکن، ارتباطات سیار و بیمه، به مهمترین سؤالات این موضوعات پاسخ می دهند. این چک لیستها برای کمک به افراد در حوزه تسهیل زندگی روزمره خود کمک می کنند. بیشتر چک لیست ها به زبان های آلمانی، انگلیسی، عربی، روسی، ترکی و فارسی موجود است. آنها را می توانید از Verbraucherzentrale Baden-Württemberg بارگیری کنید. پیوند به چک لیست ها:

7,991 total views, 3 views today

Related posts

Leave a Comment