روزهای طولانی کار در خانه

به دلیل بیماری همه گیر، بسیاری از افراد در حال حاضر در خانه کار می کنند. محققان دانشکده بازرگانی هاروارد و دانشگاه نیویورک اکنون دریافته اند افرادی که در خانه کار می کنند حدود ۴۸.۵ دقیقه بیشتر ازگذشته کار می کنند. آنها برای پژوهش خود، رفتار کاری دیجیتالی ۳.۱ میلیون کارمند از چندین هزار شرکت در آمریکای شمالی، اروپا و خاورمیانه را بررسی کردند. کار در خانه نه تنها طول روز کار را برای بسیاری از افراد تغییر داده است، روش های کار نیز اقتباس شده است: محققان تشخیص دادند که تعداد بیشتری ایمیل درداخل کشور ارسال می شود، اما به طور متوسط فقط ۱.۴ در روز بیشتر است. علاوه بر این، جلسات به طورمعمول حدود ۲۰ درصد کوتاهتر از قبل از همه گیری است، اگرچه تعداد آنها افزایش یافته است. علاوه بر این تعداد بیشتری از افراد در جلسات شرکت می کنند، اما به طور کلی هر فرد زمان کمتری را در جلسات میگذارد تا قبل از محدودیت های کرونا. مطالعه کامل دانشکده بازرگانی هاروارد و دانشگاه نیویورک را می توانید در وبسايت

پیدا کنیدhttps://www.nber.org/papers/w27612

tun080405

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 23.08.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,045 total views,  2 views today

Related posts