روز اتحاد آلمان

از سال 1990، روز 3 اکتبر روز اتحاد آلمان تعطیلی عمومی است. این روز یادآور اتحاد مجدد آلمان ….

1,754 total views, 6 views today

Related posts

Leave a Comment