روز جهانى كودك در ٢٠ نوامبر

٢٠ نوامبر روز جهانی کودک سازمان ملل متحد است. این اثر در سال ١٩٥٤ راه اندازی شد و روز مهمی در تاریخ حقوق کودکان است: در ٢٠ نوامبر ١٩٥٩، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه حقوق کودکان را تصویب کرد.٣٠ سال بعد، در همان تاریخ، او کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد. این حقوق کودکان را توصیف میکند. این شامل به عنوان مثال: حق زندگی، تحصیل، اوقات فراغت و محافظت در برابر استثمار و خشونت است. روز جهانی کودک با هدف ارتقاء حقوق کودکان در سراسر جهان و جلب توجه به وضعیت زندگی آنها انجام میشود. این جشن در بیش از ١٤٥ کشور در روزهای مختلف برگزار می شود

https://www.bmfsfj.de/blob/93522/ed8aabee818b27d14a669b04b0fa5beb/die-rechte-der-kinder-logo-data.pdfhttps://www.un.org/fa/observances/world-childrens-day

tun111009

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 26.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,195 total views,  2 views today

Related posts