روز نیکلاس چیست؟

روز نیکلاس در ٦ دسامبر سالگرد درگذشت نیکلاس، اسقف میرا است. افسانه های زیادی در مورد بابانوئل وجود دارد. گفته می شود که وی تمام ارث خود را بینفقرا تقسیم کرده و مردی بسیار باتقوا بوده است. روز نیکلاس تعطیلات مسیحیان در زمان ظهور است که غیر مسیحیان در آلمان نیز با فرزندان خود جشن میگیرند. عصر روز قبل از روز نیکلاس، کودکان چکمه ها یا کفش های خود را جلوی در می گذارند و امیدوارند که نیکلاس آنها را باخوراكيهاى لذیذ مانند نارنگی،آجیل و شکلات پر کند. غالباً رسم است كه مردی مبدل به لباس اسقف به عنوان نیكولاس از بچه ها دیدار می كند و از آنها می پرسد كه آیا آنها در سال گذشتهشایسته بودهاند؟ هرکسی که خوب بود شیرینی دریافت می کند. همراه نیکولاس، Knecht Ruprecht نام دارد و با خود یک میله حمل می کند. او مسئولترساندن بچه های شیطان است. در آلمان، کودکان میتوانند لیست خواسته ها را قبل از روز نیکلاس به اين آدرس ارسال کنند:

An den Nikolaus, Nikolausplatz, 66352 St. Nikolaus

اطلاعات بیشتر در مورد روز نیکلاس:

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.warum-feiern-wir-nikolaus-mhsd.23c8a21a-bb00-4a89-83d0-43e2211bb2fb.html

https://www.nikolauspostamt.de

tun110305

Foto: Feline Rupprecht/Pixelio

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 5,970 total views,  2 views today

Related posts