زبان بین المللی بدن

از ریم الساغر و ناتالی حکمت

زبان بدن اغلب به طور ناخودآگاه در طول زندگی ما را همراهی می کند. ما، زبان بدن به ویژه حرکات و حالتهای صورت را از والدین و همنوعان خود یاد می گیریم. در هر فرهنگی ویژگی های خاصی وجود دارد که اغلب متفاوت است. این میتواند منجر به سوءتفاهم بین فرهنگی شود

اشاره انگشت شست به سمت بالا نیز به روش های مختلف قابل درک است. در آلمان و بسیاری از کشورها، انگشت شست مخفف کلمه “همه چيز عالى” است. اما مراقب باشید، زیرا در روسیه، ساردینیا و ایران این یک توهين تلقی می شود. انگشت شست در آنجا معنای مشابه انگشت میانی دارد: نشان دادن انگشت وسط به شخصی به عنوان یک حرکت توهین آمیز در آلمان تلقی می شود که حتی مجازات هم دارد

به عنوان مثال تکان دادن سر میتواند به عنوان تایید در بعضی از کشورها و عدم تأیید در برخی دیگر شناخته شود. در پاکستان، بلغارستان و هند، تکان دادن سر به معنی تأیید است. با اینحال، در کشورهای دیگر مانند آلمان یا سوریه، چیزی به این ترتیب انکار می شود

با اینحال، حتی زبان بدن یادگیری و بصری نیز همیشه روشن نیست. یک مثال بازوهایی است که روی سینه جمع شده است. این را میتوان هم به عنوان یک موقعیت آرام تفسیر کرد و هم به عنوان بیان رد

برای اینکه بتوانیم با چنین ابهاماتی به درستی کنار بیاییم، تنها کافی است شخص مقابل را از نزدیک مشاهده کنید، زیرا نارضایتی و دوست داشتن را اغلب میتوان با حالات چهره تشخیص داد. خوشبختانه هنوز زبان داریم، بنابراین میتوانیم بپرسیم و توضیح دهیم. این میتواند سوءتفاهم ها را برطرف کند

tun111005

Foto: Petra Bork/pixelio

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 2,116 total views,  2 views today

Related posts