زنان همچنین میتوانند تندرو و افراطی باشند

از ناتالی حکمت

 “Extrem.ist.in”وقتی افراد افراطی را تصور میکنیم، اغلب به مردان پرخاشگر و خشن فکر می کنیم – این همان چیزی بود که سخنرانان کنفرانس

“. زنان در محیط سلفی و راست افراطی “در اشتوتگارت – هوهنهایم همعقیده بودند. با اینحال، زنان اغلب در چنین گروه هایی یافت می شوند و در آنجا وظایف اساسی را بر عهده می گیرند. به عنوان مثال، آنها ایدئولوژی های افراطی را منتقل میکنند یا نسبت به افرادی که با تصویر آنها از دشمن مطابقت دارند خشونت می ورزند. با اینحال، حتی در آن زمان، آنها به عنوان مجرمین جدی گرفته نمیشوند، بلکه به عنوان قربانیان یا “به عنوان همسران” مردان جنایتکار مورد توجه قرار می گیرند. به گفته سخنرانان دریا شاهان و جودیت رهنر، عضویت در محیط های افراطی باید بسیار جدی گرفته شود. این گروهها تمایل به تجلیل از خشونت دارند. به عنوان مثال، سلفی ها خواستار مبارزه با تروریسم در جهان غرب وانتشار پیام های نفرت آمیز هستند. طرفداران ایدئولوژی های افراط گرایان راستگرا از پناهندگان استفاده میکنند و یا مراکز پذیرش اولیه را به آتش می کشند. اما زنان و مردان افراط گرای چپگرا معمولاً خسارت به اموال و خشونت علیه افسران پلیس را وسیله قانونی میدانند. اما چرا زنان چنین کارهایی را انتخاب می کنند؟ گروههای افراطی پاسخهای ساده ای را برای سوءالات ارائه می دهند، “حقایق” خاص خود را دارند و ارزشهای خود را منتقل می کنند. آنها قول جنگ برای “عدالت” مفروض را می دهند. علاوه بر این، آنها عضویت در یک جامعه را امکانپذير می کنند، که به ویژه برای افرادی که در روابط خانوادگی ناپایدار زندگی می کنند، جذاب است. به ویژه جوانان مستعد ابتلا به این “وعده ها” هستند زیرا هنوز در مرحله یافتن شخصیت خود هستند، سوءالات زیادی دارند و بر خلاف قوانین مدرسه یا والدینشان سرکشی می کنند.

افراط گرایی – نه ممنون!

عضویت فعال در گروه های افراطی میتواند از جمله باعث تخریب خانواده ها، تغییر شخصیت و منجر به جرم شود. اعضا عمدتاً در وابستگی به گروه مربوطه هستند و نمیتوانند به تنهایی راهی پیدا کنند. قربانیان تحت تأثیر اقدامات افراطی (خشونت آمیز) نیز احساس ناتوانی می کنند. به همین دلیل چندین مرکز مشاوره درآلمان و همچنین در منطقه توبینگن وجود دارد. کسانی که خویشاوندان عاملان جنایت یا افرادی هستند که میخواهند از گروه های افراطی خارج شوند یا خود قربانی خشونت های افراطی شده اند، میتوانند در اینجا مشاوره بگیرند: مرکز صلاحیت توبینگن علیه افراط konexگرایی در بادن-وورتمبرگ

NPD، VOLKSFRONT PKKمشاوره خروج از افراط گرایی راست، چپ و خارجی (به عنوان مثال اعضای

 و اسلام گرایی (به عنوان مثال طرفداران داعش) را ارائه می دهد. اطلاعات دقیق و شماره تلفن های مربوطه در

www.konex-bw.de

در دسترس است. دفتر فدرال حمایت از قانون اساسی برنامه خروج ویژه دیگری را برای اعضای گروههای افراطی راستگرایانه در نظر گرفته است. اطلاعات بیشتر در

https://www.verfassungsschutz.de/DE/Themen/Rechtsextremismus/rechtsextremismus_node.html

خدمات مشاوره ضد تبعیض ) مشاوره رایگان برای افرادی که به دلیل ویژگی های خاصی که دارند مورد تبعیض قرار می گیرند مانند رنگ پوست، اصالت، زبان، جنسیت، گرایش جنسی، مذهب، سن، معلولیت، ظاهر یا موقعیت اجتماعی. اطلاعات بیشتر در

https://adis-ev.de/beratung/antidiskriminierungsberatung

در بادن-وورتمبرگ مشاوره و اطلاعاتی را برای کسانی که تحت خشونت جناح راست قرار گرفته اند فراهم می کند. این یک نقطه تماس مستقیم و تماس برای افرادی است کهLEUCHTLINIE

تحت خشونت های راست گرایانه، نژادپرستانه و یهود ستیزی قرار دارند

https://www.leuchtlinie.de/

احترام! یک نقطه گزارش برای بیان نفرت در شبکه است. به عنوان مثال، اداره گزارش بررسی می کند که آیا قوانینی نقض شده است یا خیر و سپس اقدامات بعدی را انجام می دهد. او همچنین از افراد آسیب دیده درگزارش موارد توهین، افترا و تهمت را حمایت می کند

/موارد بيشتر

https://demokratiezentrum-bw.de/angebote/respect-die-meldestelle-fuer-hetze-im-netz

tun120110

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 10,364 total views,  4 views today

Related posts