سخنرانی در مورد کودکانی که دارای چندین زبان اصلی هستند

آیا کودکان با زبان مادری متفاوت آلمانی را بهتر ياد مى گيرند يا بدتر؟ آیا کودکانى كه با چندین زبان بزرگ می شوند، برايشان مضراتی دارد؟

پروفسور Annick De Houwer از دانشگاه Erfurt در سخنرانی آنلاین در روز سه شنبه ٢١ ژوئیه از ساعت ٦ تا ٧:٣٠ بعد از ظهر در فولكس هوخ شولهتوبينگن در مورد اين موضوع و سؤالات متفاوت مربوط به آن صحبت میکند. د هوور چندین کتاب درسی و مقاله تحقیقاتی در مورد چند زبانه بودن در اوایلکودکی منتشر کرده است. سخنرانی در پلت فرم آنلاین زوم است. شركت در اين برنامه رایگان است. اگر میخواهید در اين برنامه شرکت کنید، ميتوانيد بصورتآنلاین در vhs توبينگن ثبت نام کنید:

https://www.vhs-tuebingen.de/kurse/gesellschaft/kurs/Unsere-Kinder-und-deren-Sprachen-Huerden-Beduerfnisse-und-Chancen/201-10730#inhalt

tun070703

Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 16.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 443 total views,  2 views today

Related posts