سیاست کوتاه مدت ادغام: شكست آلمان در رده بندی بین المللی

آلمان در ویرایش جدید رتبه بندی ادغام بین المللی دیگر در بین ده برتر نیست. برای پنجمین بار،شاخص سیاست ادغام مهاجران” (MIPEX) ادغام مهاجران در۵۲، کشور را اندازه گیری کرد. از سال ۲۰۰۷، یک تیم بین المللی از محققان در حال بررسی چگونگی کمک کشورهای مختلف برای ورود افراد تازه وارد بهجامعه هستند. سیاست ادغام آلمان محدودتر شده است. این تا حدی واکنش به ورودتابستان پناهندگان ۲۰۱۵است. زیرا سایر کشورها مانند ایرلند، لوکزامبورگو اسپانیا در پنج سال گذشته سیاست ادغام فراگیرتری را دنبال کرده اند. همانند سال ۲۰۱۵، آلمان به خصوص در مورد ادغام در بازار کار بسیار خوب عمل میکند. در پنج سال گذشته دسترسی به بازار کار آلمان و شناساندن شایستگی های مهاجران آسان تر شده است. با اینحال، گروه تحقیقاتی کمبودهایی را در ادغامطولانی مدت در جامعه می بیند. از ۵۲ کشور، آلمان یکی از محدودترین مقررات در مورد پیوستن به خانواده را دارد. این با تست زبان و اثبات سطح درآمددشوارتر می شود. زبان و درآمد نیز از عوامل تعیین کننده در دستیابی به وضعیت اقامت طولانی مدت هستند. در اینجا نیز رتبه آلمان از میانگین کشورهای موردبررسی بدتر است. همچنین اخذ تابعیت آلمان برای خارجی ها دشوار است. سابین هس، محقق مهاجرت در دانشگاه گوتینگن، نتایج MIPEX را جذابیت سیاستآلمان میداند: «آلمان هنوز به سطع جامعه مهاجرت نرسیده است. سیاست ادغام آلمان مبتنی و ادغام موقتی است و به شدت از ملاحظات اقتصادی پیروی میکند.”آلبرت شر، رئیس انستیتوی جامعه شناسی در دانشگاه آموزش و پرورش فرایبورگ، ارزیابی مشابهی دارد: مهاجران از کشورهای خارج از اتحادیه اروپاچشم اندازهای زیادی برای آینده دارند و همچنین با ناامنی، عدم اطمینان و موانع مواجه هستند. مهمتر از همه، این امر از ادغام پناهندگان جلوگیری می کند: بسیاری از آنها مجبورند مدت طولانی در ناامنی زندگی کنند تا بتوانند با وجود آموزش موفق و ادغام بازار کار، به وضعیت اقامت پایدار برسند. خلاصه ای ازگزارش به زبان انگلیسی در دسترس است: https://www.mipex.eu/germany

tun21010505

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 08.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,488 total views,  4 views today

Related posts