شب ها در مرکز شهر قدیمی توبینگن مشروبات الکلی ممنوع است

شهر توبینگن الکل را در مکان های عمومی در مرکز شهر قدیمی بین ساعت ۲۲ و ۴ صبح ممنوع می کند. نوشیدنی های الکلی فقطعصرها در قسمت فضای باز رستوران ها استعمال می شوند. این قانون فعلاً از ۲ ژوئن تا ۴ ژوئیه اعمال می شود. مناطق ممنوعه برایاستعمال الکل به شرح ذیل است: بین خیابان بلتله تا خیابان کلترن، آم اشتات گرابن و قسمتی از خیابان ویلهلم ،از خیابان ویلهلم بهسمت خیابان مول و خیابان گارتن امتداد نکار تا دو طرف پل ابهارد همچنین امتداد راه نکار به سمت کوهی که صومعه در آن قرار دارد تاشهرداری و همچنین فرعی هاگ جلوی هاگتور تا خیابان بلتله

شهر توبینگن این را در صفحه اصلی خود اعلام کرد (کلمات کلیدی: با هم علیه کرونا ). هرکسی که این دستور را رعایت نکند حداکثر تا۲۵۰۰۰ یورو جریمه نقدی دریافت می کند. خدمات اجرای این قانون را شهرداری و پلیس بررسی می كنند كه آیا ممنوعیت و مقرراتفعلی تماس (حداكثر ده نفر از سه خانوار) و الزامات ماسك در منطقه عابر پیاده رعایت می شود یا خیر. هر جا که حداقل فاصله ۱٫۵متری امکان پذیر نباشد ، باید ماسک زده شود. دلیل این تصمیم وقایع آخر هفته آخر ماه می است. صدها نفر از جوانان غالباً در بازارچوب جشن گرفته و مشروبات الکلی مصرف کرده بودند بدون اینکه به قوانین کرونا نظیر رعایت فاصله توجه کنند. سپس آنها زباله ها وشیشه های خرده شیشه های خود را در مقابل کلیسای مرکز شهر گذاشتند

tun21060102

Der Holzmarkt in der Tübinger Innenstadt nach nächtlichen Feiern und Krawallen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mohammad Momand.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,152 total views,  4 views today

Related posts