شورای ادغام در جستجوی مهاجران هستند

در توبینگن شورای ادغام وجود دارد.

او به شورای محلی و مدیریت شهر در مورد مسائل مربوط به سیاست های ادغام مشاوره میدهد. شورای ادغام به دنبال پنج نفر به عنوان ساکنان آگاه در زمینه ادغام و مهاجرت است. اگر یکی از ساکنان ذی صلاح از شورای ادغام خارج شود، شخصی از لیست جایگزین وارد می شود. علاقمندان میتوانند تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱ درخواست دهند. این را مدیریت شهری اعلام می کند. انتظار می رود که شورای شهرداری پنج نفر جایگزین را در مارس ۲۰۲۲ انتخاب کند. دوره ریاست شورای ادغام فعلی تا پایان سال ۲۰۲۴ ادامه دارد. شورای ادغام سالی شش بار تشکیل جلسه می دهد. متقاضیان باید حداقل ۱۸ سال داشته باشند، حداقل شش ماه در توبینگن زندگی کرده باشند و میخواهند تا پایان سال ۲۰۲۴ در توبینگن اقامت داشته باشند. افرادی که دارای سابقه مهاجرت هستند بسیار مورد توجه هستند. به گفته مدیریت شهر، آنها باید “به مسائل سیاسی محلی علاقه مند باشند، تجربه و دانش مربوط به مهاجرت را داشته باشند و بخواهند برای یک سیاست یکپارچگی خوب در توبینگن تبلیغ کنند”. افراد علاقمند همچنین باید وقت داشته باشند تا در گروه های کاری شورای ادغام و به عنوان یک عضو مشورتی در شورای شهرداری کار کنند. شورای ادغام متشکل از دوازده ساکن آگاه، هفت عضو شورای شهرداری و یک نماینده مدیریت شهری است. فرم درخواست را میتوانید در www.tuebingen.de/integrationsrat

 پیدا کنید. میتوان آن را از طریق ایمیل به

ارسال کرد.

tun21101901
Die Neckarinsel mit der Platanenallee. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 1,990 total views,  2 views today

Related posts