طرح گواهى پزشكى از طریق تلفن خاتمه میبابد

از تاریخ اول جولای طرح گواهى مریضی از طریق تلفن مدار اعتبار نبوده و شخص مریض باید نزد دکتر خود رفته و باید دکتر شخص مذکور را معاینه کند تا ناتوانی وی را نوشته و نسخه مریضی را دریافت کند. این درحالیست که از تاریخ ۲۰ ماه مارچ طرح دریافت نسخه مریضی را از طریق تلفن اجازه داده شده بود و این به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بوده است. در صورتیکه شخص علایم این ویروس را در وجود خود میبیند باید از طریق تلفن نسخه مریضی خود را دریافت کند ولی برای بقیه اشخاص رفتن نزد دکتر خانگی ضروری مبیباشد. البته این طرح که توسط کمیته صحی به رهبری جوزف هاکن ترتیب شده بود حالا وی این طرح را از تاریخ اول ماه جولای خاتمه رسمی میدهد. این طرح برای حمایت از سلامتى کارگران بوده است

tun060203

Impressionen von der neuen Fieberamblanz des Landkreises Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 02.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,180 total views,  2 views today

Related posts