عقب راندن پناهجويان‌ در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا

در حال حاضر پیام هایی در مورد عقب راندن پناهجويان وجود دارد. افراد دخیل در (پس‌زدن) عقب راندن افراد، اغلب پلیسهای مرزی کشورهای اتحادیه اروپاهستند. قربانیان عقب ‌نشینی‌ها افرادی هستند که به اتحادیه اروپا پناه می‌برند. پلیس مرزی پناهجویانی را که میخواهند از مرزها، وارد اروپا شوند عقب می راند،بازگشت از مرز خارجی اتحادیه اروپا. گفته می شود برای این منظور، پلیس مرزی در موارد متعددی از خشونت استفاده کرده است. در ژوئیه ۲۰۲۱ دادگاه حقوقبشر اروپا برگرداندن یک روزنامه نگار ترک را که در سال ۲۰۱۶ به بلغارستان گریخت، محکوم کرد. پارلمان اروپا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ کارگروه موشکافی (Frontex) را تأسیس کرد. این کمیته مشغول تحقیق جمع آوری اطلاعات از آن زمان تا کنون در مورد آن بوده است که، آیا آژانس مرزی و گارد ساحلی اروپا،(Frontex)، از حقوق اساسی در هنگام به عقب راندن افراد، از جمله موارد دیگر، پیروی می کند یا خیر.

tun21110602
Ein Stacheldrahtzaun. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

 2,107 total views,  26 views today

Related posts