علامتهاى دستی خشونت خانگی

در پی شیوع بیماری کرونا، خشونت خانگی در سراسر جهان افزایش یافته است. زنان و کودکان معمولاً تحت تأثیر این موضوع قرار میگیرند. بنابراین “بنیاد زنان کانادایی” سیگنال های دستی ایجاد کرده است که میتواند جان انسان ها را نجات دهد. بدون صحبت، قربانیان خشونت خانگی میتوانند نشان دهند که به کمک نیاز دارند (به عنوان مثال در یک مکالمه ویدیویی). هر کسی که یک حرکت دست مانند حرکتی را که در اینجا نشان داده شده مشاهده کند، میتواند کمک کند. اطلاعات و پشتیبانی

راهنمای خشونت علیه زنان

٠٨٠٠٠١١٦٠١٦

راهنمای خشونت علیه مردان

٠٨٠٠١٢٣٩٩٠٠

تلفن کودک و نوجوان

٠٨٠٠١١١٠٣٣٣

https://www.fritz.de/programm/aktuelle-themen/2020/06/handzeichen-fuer-hilfe-hausliche-gewalt-schlaege-notruf-frauen-kinder-zuhause-lockdown-corona-angst.html

tun21011902

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,743 total views,  4 views today

Related posts