علاوه بر این هیچ گره ورزشی و دوره های اموزشی وجود نخواهد داشت

در ایالت بادن ویتمبرگ باشگاه های ورزشی هنوز به برگزاری جلسات خودقادر نخواهد بود ورزش واقات فراغت باقی خواهد ماند باشگاه و مکان های مراکز اموزشی بزرگسالان مدارس موسقی و دیگر موسسات اموزشی عمومی و خصوصی  الا امر ثانع بسته خواهد ماند و این فرمان به تاریخ 17 ماه اپریل صدور شده است ومحدویت این فرمان الا 3 ماه می قابل اجرا میباشد

tun041808

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.04.2020

 

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 415 total views,  2 views today

Related posts

Leave a Comment