فلفل تند مانند فلفل در افغانستان

تند است؟مشتری ها هنگام خرید فلفل تند، بارها و بارها از محمد می پرسند. آنها در تمام طول سال به صورت تازه در سبزی فروشی موجود هستند. اما تند؟محمد اهل افغانستان است و چهار سال است که به عنوان فروشنده در یک سبزی فروشی آموزش میبیند. از وطن خود میداند معنی تند چیست. ۷۰ درصد مردم آنجابرای ناهار و شام فلفل تند میخورند و اگر مورد تازه ای وجود نداشته باشد، انواع خشک شده را تهیه میکنند. در اینجا در مغازه فلفل تندتری از فلفلی که به نظرآلمانی هاتنداست، وجود ندارد. هیئت تحریریه تونیوز اینترنشنال فقط از یک مغازه در

Hechinger Strasse

در توبینگن اطلاع داشتند، جایی که محمد و همکارانش در این کشور میتوانند فلفل تند بخرند.

tun21030904

Eine Seltenheit in Tübingen: richtig scharfe Peperoni. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mohammad Momand.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,005 total views,  2 views today

Related posts