قوانین تماس با کودکان راحت تر میشود

بادن-وورتمبرگ از قوانین سختگیرانه کرونایی که بین دولت های فدرال و ایالت تصمیم گرفته شده است تفاوت دارد. از روز دوشنبه، ۱۱ ژانویه موارد استثنایی در محدودیت های تماس برای کودکان زیر ۱۴ سال وجود دارد. از این مرحله به بعد، در واقع باید فقط به یک خانوار اجازه داده شود که از یک خانه دیگر با یک شخص دیگر ملاقات کند. اکنون این وضعیت برای خانواده هایی با فرزندان خردسال یا والدین تنها تغییر یافته است. این موضوع را نخست وزیر بادن-وورتمبرگ وینفرد کرچمان روز جمعه در پارلمان ایالت گفت. این بدان معناست که یکی از والدین میتواند یک یا چند فرزند زیر ۱۴ سال را برای فرزندی که دوست است همراهی کند. یا مادری با فرزندانش میتواند با مادر و فرزندانش از خانه دیگری ملاقات کند تا به گردش بپردازد. علاوه بر این، باید به دو خانواده (دوستان یا اقوام) اجازه داده شود كه از یکدیگر در نگهداری از فرزندان حمایت كنند. با اینحال باید مشارکت دائمی بین همان دو خانواده شکل گیرد. کودکان نباید غیر از این دو تا خانواده یا مجموعه نگهداری شوند. اطلاعات دولت ایالت را در

www.baden-wuerttemberg.de

“سرویس”، “اطلاعات فعلی در مورد کرونا”، “سوالات متداول تنظیم مقررات کرونا” مشاهده کنید

tun21010802

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 29.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 2,670 total views,  9 views today

Related posts