قوانین جدید برای مدارس و مهدکودک ها از ۱۹ آوریل

در مدارس بادنوورتمبرگ از دوشنبه ۱۹ آوریل دروس متناوب با تست اجباری برای همه مقاطع تحصیلی برگزار می شود. در این دوره ها باید فاصله رعایتشود و مطمئن باشید که گروه های یادگیری مختلف با یکدیگر روبرو نمی شوند. این در آیین نامه جدید کرونا آمده است و اعتبار آن تا ۱۶ می است. آموزش تعویضی فقط در مناطقی اجرا می شود که کمتر از ۲۰۰ نفر در سه روز  متوالی در طی یک هفته به ویروس کرونا مبتلا شده اند. اگر در این دوره بیش از ۲۰۰عفونت جدید وجود داشته باشد، یادگیری آنلاین از فردای آن روز شروع می شود. سپس دانش آموزان باید دوباره در خانه تحصیل کنند. آموزش از راه دور برایمراقبتهای اضطراری در کلاسهای ۱ تا ۷، پایه های آخر و مراکز آموزش و مشاوره ویژه اعمال نمی شود. دانش آموزان و معلمان همچنین باید در یادگیریحضوری و مراقبت های اضطراری تست کرونا بدهند. مهدکودک ها، مراکز مراقبت از کودکان فقط در سه هفته متوالی در یک هفته در مناطقی که بیش از ۲۰۰نفر تازه آلوده دارند، میتوانند خدمات اضطراری ارائه دهند.

tun21041801

In der Pandemie-Situation sind Abstands- und Hygieneregeln in den Schulen das A und O. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,189 total views,  2 views today

Related posts