قوانین سختگیرانه برای جشن ها به دلیل کرونا

تعداد بیشتری از افراد دوباره به ویروس کرونا آلوده شده اند. به همین دلیل قوانین سختگیرانه تری از روز یکشنبه ۱۱ اکتبر در بادنوورتمبرگ اعمال می شود. اگر بیش از ۳۵ نفر به ازاى هر ۱۰۰۰۰۰ نفر از ساکنان یک منطقه طی هفت روز آلوده شوند، اجازه دارند برای جشن های خصوصی به عنوان مثال دررستوران ها حداکثر ۵۰ نفر حضور داشته باشند.

در مجالس خصوصی و مکان های خصوصی اجاره شده برای مدت زمان کم حداکثر ۲۵ نفر اجازه حضور دارند. در حال حاضر کرونا با ۵۰ نفر آلودگی جدیدافراد به ازاى هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در طی یک هفته است. درشهر ها و مناطقی که کانون انتقال بیماری کرونا هستند، حداکثر ۲۵ نفر در مکان های عمومی و حداکثر۱۰ نفر در مکان های خصوصی اجازه جشن گرفتن دارند. کسانی که یک جشن را برنامه ریزی میکنند میتوانند آمار آلوده شدگان به ویروس کرونا را درwww.baden.wuerttemberg.de در بخشاخبار” – مبتلایان و مرگ ها پیدا کنند.

tun100901

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie, Bundeskanzleramt. Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian 05.04.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,114 total views,  4 views today

Related posts