قوانین سختگیرانه در محل کار، اتوبوس و قطار

تعداد مبتلایان به کرونا همچنان به شدت در حال افزایش است. به ندرت تخت خالى در بخش مراقبتهای ویژه وجود دارد. اقدامات برنامه ریزی شده قبلى باید به تعویق بیفتد. این یکی از دلایل تشدید مجدد قوانین کرونا از چهارشنبه ٢٤ نوامبر است. در قانون جدید محافظت از عفونت، در سراسر آلمان موارد زیر اعمال می شود: مسافران اتوبوس و قطار باید واکسینه، بهبود یافته یا آزمایش سریع 3G معتبر

 داشته باشند. اگر کارمندان میخواهند به شرکت خود بروند، باید واکسینه، بهبوديافته یا آزمایش شوند. پساز بوندستاگ، این موضوع نیز توسط بوندسرات تعیین شد. آزمایش سریع ممکن است حداکثر ٢٤ساعت معتبر باشد، آزمایش پى سى آر حداکثر ٤٨ ساعت. اگر کارمندان از اين قانون امتناع کنند، شرکت میتواند حقوق آنها را کاهش دهد. محل كار باید در صورت امکان دفتر خانه را به کارکنان خود ارائه دهد. این مقررات باید تا ١٩ مارس ٢٠٢٢ اعمال شود

tun21112302

Das Brandenburger Tor in Berlin. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 

 4,683 total views,  4 views today

Related posts