كارگاه آموزشى قوانین آلمان براى پناهندگان عرب

برای پناهندگان و پناهجویان با زبان مادری عربی، از ٢٢ اکتبر در روتنبورگ کلاس های رایگان قوانين زندگى در آلمان، برگزار می شود. از ساعت 14:00 تا17:15 در Rottenburg Sülchenstrasse 24، مرکز نجات، Z 2، دانش پایه ای از نظم اساسی دموکراتیک آزاد جمهوری فدرال آلمان مورد بحث قرارخواهد گرفت. یوهانسآدی، قاضی دادگاه منطقه ای توبینگن، این دوره را رهبری می کند. گزارش مطبوعاتی در مورد دوره قبلی دراینجا موجود است:

https://www.swp.de/suedwesten/staedte/metzingen/die-justiz-erhaelt-ein-gesicht-23585279.html

عناوین اصلی ساختار دولت و ارزشهای اساسی است که برای همه لازم الاجرا است، مانند: دموکراسی، حاکمیت قانون، برابری و تحمل. این دوره برای کمک بهشرکت کنندگان در ورود به آلمان و ارتقاء ادغام آنها طراحی شده است. همچنین قرار است ترس از قوه قضائیه را کاهش دهد. برای ثبت نام در

VHS Rottenburg: کلمه کلیدی “Rechtsstaatsunterricht” را در

www.vhs-rottenburg.de

جستجو کنید.

tun092201

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 06.10.2020

لاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,072 total views,  2 views today

Related posts