كمك دولت برای هزینه های دادرسى

مردم گاهی مشکلات حقوقی دارند. به عنوان مثال، یک اختلاف با صاحبخانه در مورد اجاره یا با کارفرما درمورد دستمزد. این امر درمورد پناهندگان نیز صدق می کند. برخی می ترسند که نتوانند هزینه وکیل را دردادگاه تأمین کنند بنابراین آنها از دادخواهی خودداری می کنند كه اين كار اصلاً جايز نيست. این ایالت باکمک حقوقی از افرادی که پول کمی دارند حمایت می کند. این میتواند تمام یا بخشی از هزینه های دادرسی را در دادگاه مدنی تأمین كند. پیش نیاز: مدعیان هیچ بیمه ای (حمایت قانونی یا از طریق اتحادیه) ندارند که بتواند هزینه ها را تأمین کند. برای دریافت کمک حقوقی

(PKH)

به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد ارائه دهند. اگر این اقدام موفقیت آمیز نباشد، دادگاه میتواند آن را رد کند. توجه: اگر فرد شاکی در دادگاه ببازد، بازنده باید هزینه طرف مقابل را جبران کند – به عنوان مثال برای هزینه یک وکیل. دولت این هزینه ها راپوشش نمی دهد. دادگاه میتواند شرایط شخصی و اقتصادی دریافت کنندگان را تا چهار سال پس از پایان دادرسی مجدداً بررسی کند. اگر وضعیت مالی آنها به طور قابل توجهی بهبود یافته باشد، دادگاه میتواند دستور دهد که آنها باید یکباره یا به صورت اقساط هزينه دادرسى را بازپرداخت کنند. اطلاعات دقیق در، افراد آسیب دیده باید از شرایط درآمد خاصی برخوردار باشند. آنها همچنین باید درخواستی را برای

www.service-bw.de

در زیر کلمه کلیدی “درخواست کمک حقوقی” و در

www.bmjv.de

 در زیر کلمه کلیدی”مشاوره و کمک حقوقی” در دسترس است

tun090806

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 24.11.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,318 total views,  2 views today

Related posts