كمك هزينه کودک را متعاقباً دریافت کنید

در سال ۲۰۲۰ كمك هزينه کودک برای حدود ۱۶ میلیون کودک پرداخت شد که هدف آن حمایت از خانواده ها دردوران همه گیری کرونا بود. پیش نیاز این بود که کودکان در سال ۲۰۲۰ حداقل برای یک ماه از مزایای کودک برخوردار شوند. برای کودکانی که در سال۲۰۲۰ متولد شده اند و هنوز هیچ گونه تقاضای کمک هزینه برای آنها ارسال نشده است، كمك هزينه کودک نیز میتواند در سال ۲۰۲۱ متعاقباً پرداخت شود. نکته مهم در اینجا تقاضای کمک هزینه کودک است. هرکس این را تقاضا دهد، به طور خودکار كمك هزينه کودک را دریافت میکند. درخواست کمک هزینه کودک را میتوان مستقیماً به صورت آنلاین ارسال کرد. اطلاعات در مورد نحوه درخواست سايت زير

www.familienkasse.de

در دسترس است

هنوز تصمیم گرفته نشده است که آیا امسال نیز کوپن کودک تعلق می گیرد یا خیر

tun21020301

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 28.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 506 total views,  2 views today

Related posts