مالینا جایزه حقوق بشر را دریافت کرد

این جایزه بخاطر کرونا از طریق پست آمد. انجمن حقوق بشر هفته در توبینگن جایزه حقوق بشر٢٠٢٠ توبینگن را به روبن مالینا عضو مرکز پناهندگی توبینگن اعطا کرد. این مددکار اجتماعی چهارمین برنده این جایزه است. هیئت منصفه تعهد خود را تشخیص داد چه در کافه بین المللی یا پروژه فوتبال به اسم (بولز أم باخ) و یا در پروژه کار در خیابان که به مدت شش ماه اجرا شده در تمام این مدت مالینا تمام توان خود را صرف خدمت به مهاجران کرده. مرکز پناهندگان این جایزه را شناختی بزرگ برای کارش و کل مرکز پناهندگی میداند. وی در یک ویدئو از جایزه تشکر کرد. او این را یک نقطه بالا در فعالیت های حرفه ای تا به امروز میداند و همزمان انگیزه برای ادامه کار با پناهندگان. معلومات بیشتر در لینک زیر

https:// mrw-tuebingen.de/menschenrechtspreis_preistraeger/

tun061002

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: Asylzentrum, 16.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,030 total views,  4 views today

Related posts

Leave a Comment