ماه رمضان تحت شرایط کرونا

برای دومین بار، مسلمانان در سراسر جهان در ماه رمضان در شرایط استثنایی به دلیل شیوع بیماری ویروس کرونا روزه گرفتند. با این وجود امسال نسبت به سالگذشته دشوارتر و غم انگیزتر بود. اثرات کرونا امسال نيز بیشتر بود. این اثرات، زندگی اجتماعی مردم را بسیار تحت تأثیر قرار داده است. ماه رمضان به عنوانماه عبادت جمعی شناخته می شود که مسلمانان با تعداد زیادی برای اقامه نماز تراویح (نماز شب) جمع می شوند. اینها آداب و رسومی است که مسلمانان نیز امسالمجبور شدند که انجام ندهند. ماه رمضان ماهی است که خانواده ها معمولاً در افطار دور هم جمع می شوند و اعضای خانواده، دوستان و اقوام را دعوت می کنند. امسال نیز جلسات و دیدارها در بسیاری از کشورها ممنوع بود. به عنوان مثال در آلمان، اقدامات سختگیرانهای به دلیل افزایش کرونا و همچنین منع رفت و آمداعمال شده است. بیشتر دانشمندان مسلمان در آلمان مانند بسیاری دیگر از کشورها، هشدار می دهند که باید تمام قوانین کرونایی رعایت شوند. در بیشتر مساجد،نماز تراویح یا لغو می شد یا خیلی مختصر و تحت شرایط بسیار سخت اقامه می شد.

tun21050901

Der Kalender zeigt die Ramadan-Tage an. Foto: tünews INTERNATIONAL / Oula Mahfouz.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,382 total views,  2 views today

Related posts