محصولات لبنی یک کالاى گرانبها

در دنیا کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر وجود دارد. محمد از افغانستان تعجب می کند که چند تن شیر، ماست و یا مواد غذایی دیگر را که قبلاً مردم آلمان خریداری کرده اند، دور می اندازند. در افغانستان و دیگر کشورها، به عنوان مثال، مردم به شیر نیاز دارند، اما آنجا نیست. در آلمان، عرضه بسیار بیشتر از تقاضا است، به ویژه برای محصولات لبنی. در اینجا نیز بسیاری از غذاهای دیگر به دلیل انقضای تاریخ دور انداخته میشوند. بخشی از آموزش محمد در تجارت مواد غذایی این است که او هر روز صبح در مغازه مواد غذايی راه می رود و کالاهای منقضی شده را مرتب می کند. او هر روز چهار تا پنج بسته شیر و حتی بیشتر شیر بز یا بسته های شیر گوسفند را پیدا می کند که منقضی شده است. در افغانستان مردم ترجیح ميدهند که شير تازه و بدون آب را در کوزه، شیشه و یا ظروف دیگری که با

خود میاورند خریداری کنند و خودشان به دلخواه شیر و یا ماست میسازند. شیر معمولاً از خارج می آید، به عنوان مثال از پاکستان. محمد در اوایل خودش از شیر ماست و فرنی میساخت

tun21052801

Ein Glas Kuhmilch. Foto: tünews INTERNATIONAL / Kerstin Markl.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 3,780 total views,  217 views today

Related posts