مدارس و مهدکودک ها از ۱۶ دسامبر تعطیل می شوند

مدارس و مهد کودک ها در بادنوورتمبرگ تعطیلات کریسمس طولانی تری دارند. مدارس و مهدکودک ها چهارشنبه ۱۶ دسامبر تعطیل می شوند. فقط یکاستثناء برای دانش آموزان در سال آخر وجود دارد. آنها باید آنلاین درس ها را یاد بگیرند. این گفته نخست وزیر بادنوورتمبرگ وینفرد کرچمان پس از قطعنامههای دولتهای فدرال و ایالت در روز یکشنبه است. مدارس و مهد کودک ها باید مراقبتهای اضطراری را برای کودکان در مهد کودک و در مدرسه برای دانشآموزان تا کلاس هفتم تنظیم کنند. به گفته نخست وزیر، این مراقبت های اضطراری فقط باید توسط والدینی که مجبور به کار هستند استفاده شود. والدین دیگر، بایددر صورت امکان از آن اجتناب کنند.

tun121303

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 20.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 862 total views,  2 views today

Related posts