مدرسه بعد از تعطیلات: اول یادگیری از راه دور، سپس آزمايش اجباری

پس از تعطیلات عید پاک، در ابتدا فقط آموزش از راه دور در بادن-وورتمبرگ وجود دارد. این قانون از دوشنبه ١٢ آوریل تا جمعه ١٦ آوریل اجراء می شود. فقط کلاسهای امتحان و مراکز آموزش و مشاوره ویژه استثناء دارند. کلاسهای فارغ التحصیلی با تغییر در یادگیری حضوری و از راه دور باقی می مانند. مراقبت های اضطراری برای دانش آموزان از کلاس ١ تا ٧ تنظیم می شود. با اینحال، همانطور که وزارت آموزش و پرورش و امور فرهنگی می نویسد، این فقط برای فرزندان والدینی است که “کاملاً به مراقبت وابسته هستند” در نظر گرفته شده. از ١٩ آوریل، دروس متناوب برای همه کلاسها برگزار می شود. با اینحال، این فقط در صورتی اعمال می شود که تعداد عفونت های ویروس کرونا آن را اجازه دهد. از ١٢ آوریل، تست های داوطلبانه سریع كرونا در مدارس وجود دارد. آزمون ها باید از ١٩ آوریل اجباری باشد. دانش آموزان فقط در صورت انجام آزمایش میتوانند در کلاس ها یا مراقبت های اضطراری شرکت کنند. علاوه بر این، حضور اجباری در کلاس وجود ندارد. کسانی که به مدرسه نمی روند باید در آموزش از راه دور شرکت کنند

tun21040301

Tübinger Schule. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 6,263 total views,  2 views today

Related posts