پايان طرح مدل پروژه ‌“باز بودن مغازه‌ها با امنيت” – ادامه تستهاى رايگان

Mit dem 21.04.2021 läuft das Tübinger Modell aus. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

از روز یکشنبه ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ مدل پروژه توبینگنافتتاح با امنیتدیگر وجود نخواهد داشت. این بدان معناست که، ساکنان منطقه توبینگن پس از یک تستمنفی سریع کرونا دیگر نمیتوانند با یک بلیط یک روزه از فروشگاه‌ها خرید و یا از پیشنهادات فرهنگی دیدن کنند. شهر توبینگن در يك بیانیه مطبوعاتی می نویسد. با تمام شدن آزمون مدل تست، اقدامات سختگیرانه تر توبینگن مانند الزام به آزمایش برای کارمندان، افزایش نیاز به ماسک در مرکز شهر و ممنوعیت مصرفالکل در برخی مکان های عمومی پایان می یابد. مدیریت شهری توبینگن پیشنهادات آزمایش برای شهروندان توبینگن را ادامه می‌‌دهد: حتی پس از پایان مدل تست،میتوانید روزانه یک تست سریع کرونا را بصورت رایگان انجام دهید. در داخل شهر توبینگن، ایستگاه های آزمایش در مارکت پلاتز، روی پل نکار (انجمنشهروندان و گردشگران) و در سالن فرهنگ به کار خود ادامه می دهند.

اطلاعات بیشتر در اینجا موجود است.

tun21042402

Mit dem 21.04.2021 läuft das Tübinger Modell aus. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,687 total views,  9 views today

Related posts