مراقب پیامک های جعلی باشید

در حال حاضر موج جدیدی از کلاهبرداری در گوشی های هوشمند در جریان است. مجرمان سعی می کنند برنامه های مخرب را از طریق پیامک پخش کنند. مرکز مشاوره مصرف کننده می گوید: „مراقب باشید اگر پیامکی“ ویسی جدید „با پیوندی بعد از آن دریافت می کنید!“ گاهی اوقات کلاهبرداران می نویسند „شما یک تماس بی پاسخ دارید“. پیوندهای (لینک) این پیام ها تحت هیچ شرایطی Smishingنباید باز شوند. این لینک از شما میخواهد که یک برنامه جدید باید نصب شود. به عنوان مثال، کلاهبرداران میتوانند داده های تلفن همراه راسرقت کنند. این کلاهبرداری

phishing پیامکی

 نام دارد. مرکز مشاوره مصرف کننده نکات مفصلی در اینباره در صفحه اصلی خود ارائه می دهد. این سایت همچنین نحوه تشخیص پیامک های واقعی، نحوه محافظت کاربران از آسیبهای ناشی از پیامک های جعلی و نحوه بازکردن پیوند را توضیح می دهد. با استفاده از عبارتهامرکز

„Verbraucherzentrale“, „Smishing“

ميتوان به صفحه اطلاعات دسترسی پیدا کرد

tun21100703

Viele Internetbetrüger versenden Phishing-Links via SMS oder in sozialen Medien. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,163 total views,  35 views today

Related posts