مرخصی بیمارى از طریق تلفن تمدید شد

اگر فقط سرماخوردگی خفیف دارید و به مرخصی استعلاجی نیاز دارید، مجبور نیستید به مطب پزشک بروید. این بیماران پس از تماس تلفنی با پزشک خود میتوانند تا هفت روز در مرخصی استعلاجی قرار بگیرند. اگر بیمار بعد از یک هفته کاملاً بهبود نيابد، این مورد نیز اعمال می شود. مرخصی استعلاجی را میتوان پس از یک تماس تلفنی برای هفت روز دیگر تمدید کرد. این آیین نامه در ابتدا تا ۳۰ ژوئن سال جاری اعمال می شود. دولت فدرال این موضوع را در صفحه اصلی خود اعلام می کند. اطلاع رسانی بیماری از طریق تلفن برای تسکین اقدامات پزشکی در طی بیماری همه گیر کرونا است. تماس پزشکان و بیماران باید تا حد ممکن کم باشد

tun21031801

Weiterhin telefonisch erhältlich: eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Foto: Tim Reckmann/pixelio.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,024 total views,  2 views today

Related posts