مرکز واکسیناسیون توبینگن از اول اکتبر بسته شد

دفتر منطقه توبینگن در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که در کل ایالت بادن-وورتمبرگ، مراکز واکسیناسیون از اول اکتبر بسته خواهند شد. این امر در مورد مرکزواکسیناسیون در توبینگن درباستان شناسی قدیمی،

Wilhelmstraße 9

نیز صدق می کند. همه قرارهای واکسیناسیون پس از اول اکتبر بدون جایگزینی لغو می شوند، حتی اگر تأییدیه ای از طریق ایمیل دریافت کرده باشید. بنابراین اگرقرار ملاقات واکسیناسیون برای دوره بعد از اول اکتبر در مرکز واکسیناسیون دارید، باید نوبت جدیدی را در مطب پزشک بگذارید. اگر پزشک خانوادگی ندارید،میتوانید اقدامات پزشکی را در این منطقه در صفحه اصلی انجمن پزشکان بیمه سلامت بادن-وورتمبرگ جستجو کنید:

https://www.kvbawue.de/index.php?id=1102

حتی کسانی که بیمه درمانی ندارند میتوانند به صورت رایگان واکسن بزنند. علاوه بر این، ٣٠ تیم واکسیناسیون سیار در کشور تا پایان سال وجود خواهد داشت. نقشه تعاملی از#dranbleibenBW

محل سفر شما را نشان می دهد:

https://www.dranbleiben-bw.de/#impfaktionen

اطلاعات بیشتر از مرکز واکسیناسیون توبینگن:

https://www.tuebingen-impfzentrum.de/

tun21093001

Spritzen werden mit Impfstoff befüllt. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,908 total views,  13 views today

Related posts