مرکز واکسیناسیون توبینگن در اواسط آگوست جابجا می‌شود

در مرکز واکسیناسیون در

(Paul-Horn-Arena)

در زمين نمایشگاه توبینگن، افراد علاقمند میتوانند تا ۱۵ آگوست به صورت خودجوش بدون قرار قبلی واکسینه شوند. مرکز واکسیناسیون از ۱۵ آگوست در آنجابسته می شود و به باستان شناسی قدیمی دانشگاه توبینگن در

(Wilhelmstraße 9)

منتقل می شود. آنجا از ١٦ آگوست و احتمالاً تا پایان سپتامبر واکسینه خواهد کرد. در حال حاضر، اولین قرارها در باستان شناسی قدیمی را میتوان تا ۳۱ آگوستدر صفحه اصلی www.tuebingen-impfzentrum.de

رزرو کرد. قرار ملاقات های قبلی واکسیناسیون تا ۳۰ سپتامبر در پی خواهد بود. نوبت های دوم را میتوان بلافاصله تا ۳۰ سپتامبر از طریق صفحه اصلی

www.tuebingen-impfzentrum.de

رزرو کرد. واکسن های بایون‌تک، آسترازنکا، مدرنا و جانسن (Johnson & Johnson)

موجود است. واکسن جانسن فقط یکبار واکسینه میشود. علاوه بر این، علاقه مندان به باستان شناسی قدیمی میتوانند ناگهانی واکسینه شوند. کافی است کارتشناسایی یا گذرنامه و گواهی واکسیناسیون همراه داشته باشید. هر کسی که قبلاً نوبت اول یا دوم را برای واکسیناسیون پس از۱۵ آگوست در

(Paul-Horn-Arena)

رزرو کرده باشد، از طریق ایمیل از محل تغییر یافته مطلع می شود. تاریخ کمپین های واکسیناسیون سیار در منطقه توبینگن به طور مداوم در صفحه اصلی

www.tuebingen-impfzentrum.de

به روز می شود.

tun21073002

Wegweiser im Impfzentrum Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 4,387 total views,  6 views today

Related posts