مرکز واکسیناسیون توبینگن مجدداً افتتاح می شود

پس از طوفان شدید و رعد و برق در پایان ماه ژوئن، مرکز واکسیناسیون توبینگن در آرنا پاول هورن بسته شد. روز دوشنبه، ۱۲ ژوئیه، دوباره در سالن ورزشی در زمین نمایشگاه واکسن زده می شود. مرکز واکسیناسیون این را در صفحه اصلی خود اعلام می کند. توصیه های جدیدی برای فاصله بین واکسیناسیون اول و دوم وجود دارد. مدت زمان این فاصله میتواند کوتاه شود. نوبت برای واکسیناسیون دوم با واکسن بیونتک، مدرنا، و آسترازنکا را میتوانید از طریق لینک در صفحه اصلی رزرو کنید. در آنجا همچنین میتوانید لینک مربوط به تاریخ اولین واکسیناسیون را پیدا کنید. دکتر مارتین هولرید از مرکز واکسیناسیون، واکسیناسیون کامل را تبلیغ میکند- یعنی دو بار. به گفته هولرید، آمار نشان داده است که واکسن های تأیید شده همچنین محافظت در برابرعفونت با نوع خاص مسری ویروس کرونا، دلتا (که در هند ظاهر شد) موثر هستند و میتوانند از پیشرفت جدیبیماری جلوگیری کنند.

اطلاعات دقیق تر در صفحه اصلی

https://www.tuebingen-impfzentrum.de

tun21070901

Spritzen werden mit Impfstoff befüllt. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 5,339 total views,  2 views today

Related posts