مزایای بيشتر کودک بیمار برای والدین

با توجه به بیماری همه گیر کرونا، کارمندان بیمه شده قانوناً به جای ده روز هزینه کودک بیمار ۲۰ روز از مزایای کودک بیمار به ازای هر پدر و مادردر کل۴۰ روزبه هر دو تعلق می گیرند. برای والدین تنها، حق هزینه کودک بیمار از ۲۰ به ۴۰ روز افزایش می یابد. این در صورتی اعمال می شود که کودکان زیر١٢ سال داشته باشند و بیمار هستند و والدین یا والدین مجرد مجبور باشند از فرزندان زیر ١٢ سال خود در خانه مراقبت کنند زیرا مهدکودک ها یا مدارس تعطیلهستند. پس از بوندستاگ، شوراى فدرال هم این را تأیید کرده است. حق دریافت مزایای کودک بیمار از ۵ ژانویه، زمانی که رئیس جمهور فدرال فرانکوالتراشتاین مایر قانون را امضاکرد، به صورت گذشته نگر اعمال می شود. بیمه درمانی قانونی ۹۰ درصد سود خالص را پرداخت می کند. والدین باید از مزایایکودک بیمار از شرکت بیمه خدمات درمانی استفاده کنند. برخی از شرکت های بیمه درمانی به گواهی مهد کودک یا مدرسه احتیاج دارند. همچنین اگر به دلیلبیماری همه گیر نمیتوانند بخاطر نگهداری از فرزندشان به سرکار بیایند، والدین باید کارفرمای خود را در جریان بگذارند.

tun21011204

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 20.01.2021

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,601 total views,  2 views today

Related posts