مشاوره از طریق تماس تصویری

بينى آبريزش دارد. تپش قلب وجود دارد. کمر درد وجود دارد، این نگران کننده است اما برخی از بیماران مایل نیستند که در زمان کرونا به پزشک مراجعه کنند. از زمان شیوع بیماری همه گیر کرونا، تعداد بیشتری از پزشکان به اصطلاح معاينه پزشکی از راه دور را ارائه می دهند. این شامل ساعات مشاوره از طریق تماس ویدیویی نیز میباشد. با این فرض که بیمار دارای یک گوشی هوشمند، تبلت یا رایانه با دوربین است. مرکز حمايت از مصرف کنندگان مینویسد: “پزشکی ازراه دور میتواند روشی برای مراقبت از بیماران باشد، به ویژه در مناطق روستایی و درصورت کمبود متخصص.” اما همچنین: “درمان های از راه دور نمیتوانندجایگزین تماس شخصی بین پزشک و بیمار شوند.” بیمارانی که به مشاوره ویدئویی علاقه مند هستند باید دقیقاً از پزشک خود در مورد امکانات و محدودیت هامطلع شوند. بسیاری از بیماران در مطالعه مرکز مشاوره مصرف کنندگان در سال ۲۰۱۶ از اين گزینه جدید استقبال کردند. مرکز مشاوره مصرف کنندگان گفت: “اما نگرانی های زیادی نیز در مورد امنیت داده های آنها وجود دارد.”

tun102008

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 16.10.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 254 total views,  4 views today

Related posts