مصاحبه مرکز پناهندگی با نامزدهای بوندستاگ

نظر شما در مورد روش پناهندگی مستقل از ایالت چیست/مشاوره اجتماعی؟ در مورد نجات دریا توسط دولت سازمان یافته چه احساسی دارید؟ و: چگونه دولت فدرال میتواند تمایل بسیاری از شهرها و ایالت های فدرال برای پذیرش پناهندگان از اردوگاه های فقیرنشین در جزایر را ارتقاء/ساده کند؟ مرکز پناهندگی توبینگن قبل از انتخابات در روز یکشنبه ۲۶ سپتامبر این پرسش ها را از  CDUچهار نامزد بوندستاگ در توبینگن پرسید. پاسخ ها به صورت پادکست و یکبار کتبی در وبسایت مرکز پناهندگی موجود است. آنته ویدمن

SPDکریس کوئن (سبزها )، مارتین روسمان

 نماینده موقعیت های مختلف بودند. اظهارات گفتاری برای هر سوال حدود یک دقیقه طول کشید. مصاحبه های بیشتر در این سایت مربوط به انتخابات ایالتی امسال است

پادکست را ميتوانيد در

/ https://asylzentrum-tuebingen.jimdo.com

پیدا کنید.

tun21092101

Wahlplakate für die Bundestagswahl 2021 in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Ute Kaiser.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 4,279 total views,  2 views today

Related posts