معافیت از آموزش اجباری

از تاریخ ١٥ ماه یونی یعنی بعد از رخصتی های پنطیکاست تمام شاگردان باید دوباره به مدرسه بروند این در حالیست که والدین اطفال هنوز هم خواستار این هستند که تا یک مدت طولانی دیگر اطفال خود را نزد خود نگهدارند و از رفتن به مکتب ترس و هراس دارند ولی متأسفانه تا جایکه هویدا است سیستم نصاب تعليم و مدرسه رفتن یک امر ضروری و اجباری در آلمان میباشد پس راهی برای این وجود ندارد و موضوع باز شدن دوباره مدرسه ها میان وزارت معارف و وزارت اطلاعات و فرهنگ هماهنگی شده است. این برای همه هویدا است که موضوع کرونا دامنگیر در همه جا شده است و بسیاری از سیستم های زندگی را مختل کرده است. البته مدارس با قوانین خاص بهداشتی و مراعات کردن فاصله ها مد نظر گرفته و شروع میشود پس درصورتیکه یک طفل مشکوک میباشد از طرف مکتب برای والدین خبر داده میشود تا در قرنطینه باشد و در اینصورت شما به نامه تیست ضرورت ندارید و مدرسه ها با تطبیق قوانین بهداشتی دوباره به فعالیت شروع میکنند و پرداخته به این موضوع تونیوز اينترنشنال میباشد

tun051203

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 21.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

1,065 total views, 3 views today

Related posts

Leave a Comment