معنی نماد قلب چیست

از اولا محفوظ

“قلب می شکند”. برخی این را به عنوان استعاره از غم و اندوه بزرگ میگویند، اما در واقع “سندرم قلب شکسته” نیز در پزشکی وجود دارد. “قلب قوی” میتواند معنای مختلفی داشته باشد: قلب سالم یا شخصیت قوی. قلب ضعیف میتواند به این معنی باشد که فرد قلب شکسته است یا خیلی مقاوم نیست.

چرا کلمه قلب این همه معنا دارد؟ تاکنون بسیاری قلب را نمادی از عشق میدانند. اما قلب همچنین محلی برای مخالفت با احساسات مانند نفرت یا حسادت و بسیاری از احساسات دیگر در نظر گرفته می شود. مدتهاست که علم نشان داده این احساسات از مغز نشأت میگیرد.

نماد قلب امروز ریشه در انجیر و برگ پیچک دارد، در واقع به قلب انسان شباهت ندارد. این نمایندگی اولین بار٣٠٠٠ سال پیش ظاهر شد. مردم باستان انجیر و پیچک را به عنوان نشانه ای از عشق همیشگی میدانستند. این برگها روی گلدانها و به عنوان تزئینات روی ساختمانها نشان داده می شد. شکل آنها به شکل قلب است. بعداً این نماد در کلیسای مسیحی با عنوان

“قلب عیسی” با اشاره به خیرات ظاهر شد.

ما در بسیاری از اصطلاحات از کلمه “قلب” استفاده می کنیم – نه تنها در آلمانی، بلکه در زبان های دیگر. نمونه هایی از این موارد در زبان آلمانی و عربی عبارتند از:

“قلب من از شادی می پرد و از غم خونریزی می کند”.

قلب من “سنگین” می شود زیرا نگرانی های زیادی دارم، اما وقتی همه چیز تمام شود، قلبم “بسیار سبک” است.

قلب نیز غم و اندوه فرد را احساس میکند: درد به قلب حمله میکند یا به آن قند می زند.

“قلب نرم یا سفید” به معنی دلسوزی است. عکس این است: “یک قلب سخت یا سیاه” و به این معنی است: شما هیچ عطوفتی ندارید.

“شما قلب خود را روی زبان خود دارید”، به این معنی است که میتوانید افکار خود را صریح بیان کنید و قادر به پنهان کردن احساسات خود نیستید.

“قلب ساخته شده از سنگ” مخفف یک شخص شرور است. در مقابل، “قلب طلا” یعنی: او شخص خوب و سخاوتمندی است.

“من فقط در مورد آن نیمه قلب هستم” یعنی: من قانع نشده ام. عکس این است: “با تمام وجود” بخشی از آن باشید.

اگر “قلب خود را به دو دست گرفته اید” به این معنی است که بر ترس خود غلبه می کنید.

“قلب کسی در جای مناسب است” یعنی: مفید، دوستانه و صادق بودن و همچنین میتوانید بگویید: “به گرمی”.

این ویدئو به روشی توضیح می دهد که کودکان ميتوانند درک کنند که نمادگرایی قلب از کجا ناشی میشود:

tun120106

Foto: tünews INTERNATIONAL; Reem Al-Sagheer, 03.01.2021

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,388 total views,  11 views today

Related posts