مقايسه ماسک های صورت

بادنوورتمبرگ مقررات مربوط به کرونا را سخت تر كرده است. از دوشنبه ۲۵ ژانویه، ماسک یا روسری پارچه ای دیگر به عنوان محافظ در مکان های خاصکافی نیست. سپس باید ماسک های پزشکی (ماسک هایجراحی) یا حتی ماسک های موثرتری نیز استفاده شود. اینها FFP2 یا KN95 نامگذاری شده اند. نیاز شدیدتر به ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی (قطار، اتوبوس، تاکسی، هواپیما)، در سکوهای قطار وایستگاه اتوبوس و همچنین در اتاق های انتظار در ایستگاههای قطار و فرودگاه ها اعمال می شود. این ماسک ها را باید از روز دوشنبه در مغازه ها و محل کار استفاده کنید. کودکان تا ۱۴سال میتوانند ماسک های بهاصطلاح روزمره را که تابحال استفاده میکردند، بزنند. کودکان تا پنج سال هنوز هم به ماسک احتیاج ندارند.

تونيوز اطلاعاتی در مورد انواع و ویژگی های عملکرد ماسک های صورت ارائه می دهد.

ماسک های FFP (پوشاندن اجزای صورت)

این ماسک ها کاملاً مناسب هستند و به طور قابل اعتماد از فرد در برابر ویروس ها محافظت می کنند. این ماسک های تنفسی حتی کوچکترین ذرات معلق در هوارا فیلتر می کنند. آنها در شکل های مختلف موجود هستند. پوشیدن ماسک های دارای دریچه بازدم راحتتر است. اما آنها فقط هوای استنشاق شده را فیلتر میکنند واز افراد دیگر محافظت نمی کنند. تنفس های فاقد دریچه بازدم هوای استنشاق شده را فیلتر می کنند و همچنین از آلودگی محیط با استفاده از قطرات بازدم توسط فرداستفاده کننده جلوگیری می کنند. ماسک

هایFFP در درجات مختلف اثربخشی در دسترس هستند:

(FFP1 80 % Schutz (FFP2 95%) و (FFP3 99,95%)

ماسک های تنفسی معمولاً گرد یا بیضی شکل است. آنها متناسب با صورت طراحی شده اند که با بندهای کشی یا سفت روی صورت قرار می گیرند. ماسکهایFFP از نظر ایمنی شغلی به تجهیزات محافظت شخصی (PPE) تعلق دارند و باید از پوشنده در برابر ذرات معلق در هوا و قطرات محافظت کنند. برای اینکهاین ماسکهای فیلترکننده ذرات به طور قانونی در اروپا به گردش درآیند، باید مراحل ارزیابی را طی کنند و سپس توسط سازنده با علامت CE مشخص می شوند.

ماسک جراحی (همچنین: ماسک پزشکی یا ماسک جراحی)

ماسک های جراحی ماسک های صورت یکبار مصرف و شل هستند که بینی، دهان و چانه را میپوشانند. آنها معمولاً برای محافظت از فرد در برابر قطرات وذرات بزرگ و جلوگیری از انتقال ترشحات تنفسی بالقوه عفونی از فرد به فرد دیگر استفاده می شود.

ماسک های جراحی میتوانند از نظر طراحی متفاوت باشند. معمولاً ماسک صاف و مستطیل شکل با چین وچروک است. قسمت بالای ماسک شامل یک نوار محکماست که میتواند متناسب با بینی تنظیم شود. بندهای کشی یا بلند و محکم از مناسب بودن ماسک جراحی اطمینان حاصل می کنند. نوارها را میتوان از پشت گوش حلقه کرد یا از پشت سر گره زد.

ماسک های پارچه ای دست ساز (ماسک های عمومى)

کیفیت آنها به عنوان مثال، به پارچه های استفاده شده، تعداد لایه ها و اینکه آیا بینی و دهان را به درستی میپوشاند بستگی دارد. آنها از آلودگی محیط اطراف افرادبه قطرات بازدم جلوگیری می کنند. با اینحال، اين نوع ماسک محافظت کافی در برابر ذرات معلق در هوا را ایجاد نمی کند.

منبع:

www.bundesgesundheitsministerium.de

www.baua.de

(موسسه فدرال ایمنی و بهداشت شغلی)

tun21020206

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 04.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,357 total views,  2 views today

Related posts